G DANSEN

Dansen voor personen met een verstandelijke beperking.

G-dans is de overkoepelende term voor dansen voor personen met een beperking. Dans is een zeer laagdrempelige sport, waardoor personen met een beperking vaak wel kunnen deelnemen aan dansactiviteiten. G-dans omvat dus zowel dans voor personen met een verstandelijke beperking, als dans voor personen met een fysieke beperking, psychische kwetsbaarheid, door of slechthorend, en personen binnen het autismespectrumstoornis.