Een aanmerkelijk gedeelte van onze cursisten is actief bezig met de wedstrijdsport. 

We zijn aangesloten bij de NADB de nederlandse algemene danssport bond die op zijn beurt weer onderdeel is van de wereldwijde overkoepelende WDSF (Wolrd Dance Sport Federation).

We kenden al diverse nationale kampioenschappen en ook internationaal spreekt nederland een bescheiden rol, zeker als we over de senioren (>35 jr) dansers spreken.

Als enigste school in Limburg verzorgen wij groepstrainingen op hoog niveau (Hoofdklasse zeg maar Eredivisie). Dit vormt daarmee ook automatisch een magneet voor de wedstrijddansers uit heel de provincie want trainen en lessen in zo'n klimaat zorgt ook voor onderlinge stimulering.

Komt nog bij dat in Nederland Clara de enige is die momenteel de opleidingen tot WDSF jurylid en coach vorm geeft. Ze bouwt hier voort op de jarenlange IDTA (Dansleraaropleidingen). 

Veel collega's in den lande en over de grens hebben Sittard al bezocht om hun professionele status te verkrijgen of te behouden.